PROJECT


 

QUB I BUP

KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSUPPDRAG BUP

 

Åren 2003-2006 arbetade vi, Niklas Hansson och Malin Arnell, tillsammans i ett konstnärligt utvecklingsuppdrag på halvtid inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Det var ett samarbetsprojekt mellan Af Kultur samt Konstnämnden och Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting. 

I projekt “Närvaro” har vi arbetat utifrån en konstnärlig strategi, där vi som konstnärer har avsagt oss en del av det konstnärliga mandatet ”att uttrycka oss” som vi har blivit tilldelade genom uppdraget. Vår konstnärliga verksamhet har handlat om att undersöka och skapa erfarenheter, tillsammans med personal och ungdomar, om vad, när och hur samtidskonst kan vara eller göras, inom en offentlig verksamhet som Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Vi har fokuserat vårt arbete kring integrationen mellan (vården) ”här inne” och (samhället) ”där ute”. Arbetet handlar om normalitet och det ”onormala”, om individer och om samhället, det handlar om att vara frisk eller sjuk, om att ta ansvar och att ha skyldigheter, det handlar om gestaltningsprocesser, om familjer och nätverk, det handlar om beroenden, om tvång och om sammanbrott, om omvårdnad, och om tillhörighetens tillit.

 
Närvaro.jpg
 
Vad kan vi bidra med?.jpg
 
Affektaffisch.jpg