Utbildningar:

 

Lärarexamen, 120 poäng                                                    Stockholms Universitet                                           Stockholm    07-08

Kandidatexamen, 120 poäng                                              Institutionen för Konst, Konstfack                            Stockholm    97-00 

Konstlinjen                                                                       Ålsta folkhögskola                                                   Fränsta        94-95

 

 

Grupputställningar:

 

“Solo Tillsammans Tillslut”                                                    Konstakuten                                                           Stockholm     2006

“Textile Art Weekend”                                                          Lager 157, Gällstad                                                 Gällstad        2006 

¨Showroom¨                                                                        Konsthallen Bohusläns Museum                               Uddevalla      2005

¨Änkan och Greken¨                                                            Galleri Enkehuset / Grekiska Kulturhuset                 Stockholm      2000

¨I vägen¨                                                                             Konstfack                                                               Stockholm     2000

¨Den barmhärtige samariten¨                                               Konsthallen Bohusläns Museum m.fl.                        Uddevalla      1998

¨StArt-98¨                                                                           Kulturhuvudstadsåret                                             Stockholm      1998

¨Vårsalongen¨                                                                      Liljevalchs Konsthall                                               Stockholm      1996

 

 

Separatutställningar:

 

”Ich habe einige kleine Landschaften gefunden”   (Tillsammans med Roger Hansson)             

                                                                                          Varbergs Konsthall / Hamnmagasinet                      Varberg         2016

”Landet Lamron ”    (Tillsammans med Roger Hansson)          Galleri ART-ON                                                       Halmstad      2014

”Insikt och Flit”       (Tillsammans med Roger Hansson)          Galleri Farbror Nikos                                               Stockholm     2014

 

"Vad kan vi bidra med?  En utställning om det omöjliga i att inte påverka. (Inställt p.g.a. vanmakt)"      (Tillsammans med Malin Arnell)                                                                                                             

                                                                                            Galleri ETC                                                            Stockholm    2004

¨Park¨                                                                                   Galleri Bildhuset                                                    Stockholm    2002

¨Normalia Playground¨                                                           ProtoAcademy                                                       Edinburgh    2001 

¨A lepers love¨                                                                      Galleri Konstfack                                                    Stockholm    1999

¨Kamikazekaninen och hans vänner¨                                        Artomobilen                                                          Gotland        1996

 

 

Offentliga arbeten:

 

¨ t.h.k.¨    (offentlig skulptur)                                                                               Uddevalla centrum                    Uddevalla     1998

 

 

Övriga projekt, uppdrag och anställningar:

 

2000-2003  Höll kurser på förberedande konstskolor och föreläsningar åt konstföreningar runt om i landet. 

2003-2006  Arbetade på halvtid i ett konstnärligt utvecklingsprojket inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Projektets syfte var att undersöka den samtida konstens möjlighet och omöjlighet inom offentlig sektor. Utförlig dokumentation av projektet i form av en publikation med namnet “qub i bup” går att rekvirera från Konstnämnden, Stockholms läns landsting.

2003-2005  Arbetade på frilansbasis åt Baltic Art Center i Visby som konstnärlig konsult där jag bl.a. var med och utvecklande det konstpedagogiska arbetet. 

2002-2005  Drev KONSTAKUTEN ideellt tillsammans med sex andra konstnärer. KONSTAKUTEN var ett konstnärsdrivet galleri och forum för samtidskonst i Stockholm mellan åren 1995-2006.